About Us

Members of the Board

 • Executive Directors

  Mr. CHEN Bo
  Mr. LI Yi
  Ms. XIAO Qing
 • Non-executive Directors

  Mr. DU Peng
  Ms. ZHENG Xiaosu
 • Independent Non-executive Directors

  Mr. CHANG Tat Joel
  Mr. WONG Stacey Martin
  Mr. TSO Siu Lun Alan
  Mr. FEI John Xiang
|